Husbil Challanger

DET ÄR BARA FÄRGEN SOM ÄNDRAS!

*Den röda färgen, symboliserad av Falu Rödfärg, är starkt förknippat med Sverige. Den har använts sedan 1500-talet för att skydda och bevara svenska hus och används än idag. Om du frågar ett barn att rita ett hus, så blir det förmodligen i denna färg.

Läs mer om bytet här!